Kompanije iz prehrambenog sektora razgovarale s inicijatorima kampanje “Niko gladan. Niko sam.”
03 Novembra, 2022

U okviru USAID programa Pravni okvir za filantropiju, koji provodi Fondacija Mozaik i konzorcij organizacija, predstavnici i predstavnice Filantropskog foruma BiH sastali su se s delegacijama šest kompanija iz prehrambenog sektora u našoj zemlji. Povod sastanka je inicijativa “Niko gladan. Niko sam.” Kompanije Namex d.o.o, Lukas TP Nakić d.o.o., Ledo d.o.o., Nestle Adriatic BH d.o.o., Lactalis BH d.o.o. i Penny plus d.o.o. su pozvane da se pridruže Filantropskom forumu u zagovaranju za bolji pravni okvir za filantropiju. Na taj način bi svojim aktivnim učešćem doprinijeli oslobađanju donacija hrane pred istek roka trajanja od plaćanja PDV-a.

Zahvaljujući inicijativi “Niko gladan. Niko sam.” oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a je već uvršteno u tekst nacrta novog Zakona o PDV-u. Zajedno s partnerima iz poslovnog sektora, kao i javnim institucijama, sada se radi na tome da nacrt Zakona što prije dođe na usvajanje pred Parlament BiH i da se ova zakonska odredba usvoji u predloženoj formulaciji.

“Kao jedinstvena platforma koja ujedinjuje dobro, Filantropski forum ima aktivnu ulogu u unapređenju važećih zakona i zakonodavnih praksi unutar različitih tematskih oblasti. Danas smo s kompanijama, potencijalnim članicama Filantropskog foruma, pričali o koristima za cjelokupno društvo u slučaju da se donacije hrane pred istek roka oslobode plaćanja PDV-a. Dotakli smo se i drugih pitanja koja su važna za poslovni sektor, kao što je pitanje poreski priznatog rashoda u skladu sa Zakonom o porezu na dobit”, izjavila je direktorica Filantropskog foruma Lejla Đonlagić.

Lejla Đonlagić, direktorica Filantropskog foruma

U ime Udruženja Pomozi.ba, jednog od osnivača Filantropskog foruma, obratio se predsjednik Elvir Karalić.

“Motivacija Udruženja Pomozi.ba je da doprinesemo sistemskom djelovanju o pitanju davanja za opšte dobro. Filantropske kompanije i fondacije umrežavanjem i zajedničkim djelovanjem kroz članstvo u Filantropskom forumu mogu doprinijeti kreiranju boljeg okruženja za razvoj filantropije“, naglasio je Karalić.

Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Udruženja Pomozi.ba

Tokom sastanaka predstavnici i predstavnice svih kompanija su izrazili potrebu za oslobađanjem donacija hrane od PDV-a i izgradnjom sistema i strukture kojima će se oslobađanje donacija hrane pred istek roka od PDV-a provoditi u praksi. Također, kompanije su s entuzijazmom prihvatile ideju ujedinjavanja različitih aktera filantropske zajednice te pokazale interes za članstvo, koje pored institucionalnog može biti i individualno.

Inicijativa “Niko gladan. Niko sam.” je dio programa “Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a.  U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum koji okuplja kompanije i fondacije u BiH s ciljem ujedinjavanja dobra kroz strateška davanja.

Komentariši

Your email address will not be published.