Ko može postati član Filantropskog foruma?

Članom Filantropskog foruma mogu postati pravna lica registrovana kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini koja:

 1. su identifikovana kao društveno odgovorna pravna lica kojima je filantropija ukorijenjena u principe poslovanja, od brige za uposlenice i uposlenike do brige za širu društvenu zajednicu;
 2. održavaju radno okruženje zasnovano na dostojanstvu i poštovanju svih zaposlenica i zaposlenika, partnera, kao i svih aktera društvene zajednice;
 3. redovno, a minimum jednom godišnje, finansiraju rad udruženja ili fondacija ili osoba u stanju potrebe;
 4. ukoliko se radi o fondacijama ili udruženjima koja:
      a) najmanje 30% prihoda daju trećim licima u vidu novčane pomoći kroz grantove, stipendije i slično, ili
      b) predstavljaju neprofitne asocijacije više pravnih lica
 5. pravno i formalno postoje minimun dvije godine na datum na koji se izražava interes za pristupanje Forumu.

Članom Filantropskog foruma mogu postati fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine, koja:

 1. su punoljetna na datum na koji se izražava interes za pristupanje Filantropskom forumu;
 2. su identifikovana kao fizička lica kojima je filantropija ukorijenjena u sve principe djelovanja, od brige za lica koja ih neposredno okružuju do brige za širom društvenom zajednicom;
 3. uspostavljaju i održavaju odnose zasnovane na dostojanstvu i poštovanju svih osoba;


Kako postati član Filantropskog foruma?

Kandidat za člana Filantropskog foruma zainteresovan za sticanje statusa člana treba popuniti Prijavni formular kojem je moguće pristupiti putem ovog linka, nakon čega će biti kontaktirani od strane tima Filantropskog foruma kako bi dobili više informacija o članstvu.

Kolika je članarina za poslovni sektor?

Visina godišnje članarine za kompanije iznosi 1.200,00 BAM.

Kolika je članarina za fondacije i udruženja?

Visina godišnje članarine za fondacije i udruženja iznosi 600,00 BAM.

Kolika je članarina za individualne filantrope?

Visina godišnje članarine za individualne filantrope iznosi 300,00 BAM.

Da li se članarina plaća na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi?

Članarina se plaća na godišnjoj osnovi.

Kada uplatim članarinu, da li je to članarina za tekuću kalendarsku godinu ili vrijedi godinu dana od prijema u članstvo?

Uplaćena članarina vrijedi godinu dana od prijema u članstvo.
Prva članarina se plaća u roku od 15 dana od dana prijema u članstvo, a sve naredne najkasnije 15 dana od dana isteka prethodne godine članstva.

Na koji način možemo zakazati sastanak?

Ukoliko ste zainteresovani za sastanak, možete poslati upit na e-mail adresu forum@filantropski.ba ili preko ovog formulara na našoj web-stranici.

Ko može postati partner Filantropskog foruma?

Partnerska članica ili član Filantropskog foruma mogu postati pravna lica odnosno udruženja i fondacije koji:

 1. su identifikovani kao društveno odgovorna pravna lica kojima je filantropija ukorijenjena u principe poslovanja, od brige za uposlenice i uposlenike do brige za širu društvenu zajednicu;
 2. održavaju radno okruženje zasnovano na dostojanstvu i poštovanju svih zaposlenica i zaposlenika, partnera, kao i svih aktera društvene zajednice;
 3. se bave filantropijom;
 4. pravno i formalno postoje minimalno dvije godine na datum koji se izražava interes za pristupanje Filantropskom forumu;
 5. su dobili status kandidata za Partnersko članstvo Filantropskog foruma godina dana prije prijema u članstvo;
 6. uspostavljaju i komuniciraju standarde za etičko ponašanje i integritet.

Kako postati partner Filantropskog foruma?

Partnerske članice ili članovi Filantropskog foruma su oni koji su prije formalnog prijema u članstvo, jednu godinu proveli u statusu kandidata za partnersko članstvo, odnosno partnerski sarađivali s Filantropskim forumom po osnovu Memoranduma o saradnji te podržavaju ciljeve Filantropskog foruma.

Kolika je članarina za partnerske članice?

Visina godišnje članarine za partnerske članice ili članove određena je prema sljedećim grupama:

 1. Fondacije i udruženja sa budžetom u posljednjoj finansijskoj godini do 100.000 KM – 100 BAM,
 2. Fondacije i udruženja sa budžetom u posljednjoj finansijskoj godini do 500.000 KM – 200 BAM,
 3. Fondacije i udruženja sa budžetom u posljednjoj finansijskoj godini od 500.001 KM više – 300 BAM.

Partnerske članice ili članovi Filantropskog foruma su, za vrijeme kandidatskog statusa u trajanju od jedne godine, oslobođeni plaćanja članarine.

Kontaktirajte nas!

NAŠA ADRESA:
Bulevar Meše Selimovića 16,
Sarajevo 71000
DRUŠTVENE MREŽE:

Rad Filantropskog foruma možete pronaći i na društvenim mrežama