Saznajte koji su benefiti članstva za kompanije, fondacije i individualne filantrope.

Promocija strateških filantropskih akcija kompanija

 • Promocija kompanije kao jedne od predvodnica strateške filantropije u Bosni i Hercegovini i promocija njenih strateških filantropskih aktivnosti kroz kanale Filantropskog foruma 
 • Pravo korištenja logotipa Filantropskog foruma u vlastitim aktivnostima promocije kompanije kao važnog filantropskog aktera u Bosni i Hercegovini
 • Besplatan virtuelni štand u sali Filantropskog foruma, unutar najveće regionalne zajednice za filantropiju i poduzetništvo lonac.pro 

 

 Jačanje kapaciteta kompanija za stratešku filantropiju 

 • Razmjenjivanje iskustava i najboljih praksi, uključujući i opciju učešća na godišnjoj konferenciji Philea (najveće udruženje fondacija i korporativnih fondacija na svijetu) 
 • Uvezivanje s provjerenim organizacijama u Bosni i Hercegovini, potencijalnim primaocima donacija kompanija, s ciljem razvoja kvalitetnijih i relevantnijih programa u Bosni i Hercegovini, a u skladu s ESG i drugim društveno odgovornim principima 
 • Besplatan pristup za jednog člana ili članicu kompanije na brojnim seminarima i treninzima za kompanije na temu ESG i društvene odgovornosti, s domaćim i stranim predavačima i predavačicama 

 

Sistemsko djelovanje na filantropiju u Bosni i Hercegovini

Članstvom u Filantropskom forumu kompanija: 

 • postaje dio jedinstvene platforme koja ujedinjuje kompanije, fondacije i individualne filantrope i filantropkinje, tj. ujedinjuje dobro, a s ciljem izgradnje sistemskog okruženja za efektivnu i efikasnu filantropiju,
 • doprinosi zagovaračkim aktivnostima na unapređenju ukupnog pravnog i poreskog okvira za filantropiju,
 • učestvuje u razvoju i provedbi strateških projekata i razvoja standarda transparentnosti i odgovornosti svih aktera filantropske zajednice.

Promocija strateških filantropskih akcija fondacija

 • Promocija fondacije kao jedne od predvodnica strateške filantropije u Bosni i Hercegovini i promocija njenih strateških filantropskih aktivnosti kroz kanale Filantropskog foruma 
 • Pravo korištenja logotipa Filantropskog foruma u vlastitim aktivnostima promocije fondacije kao važnog filantropskog aktera u Bosni i Hercegovini
 • Besplatan virtuelni štand u sali Filantropskog foruma, unutar najveće regionalne zajednice za filantropiju i poduzetništvo lonac.pro 

 

Jačanje kapaciteta fondacija za stratešku filantropiju 

 • Razmjenjivanje iskustava i najboljih praksi, uključujući i opciju učešća na godišnjoj konferenciji Philea (najveće udruženje fondacija i korporativnih fondacija na svijetu) 
 • Uvezivanje s provjerenim organizacijama u Bosni i Hercegovini, potencijalnim primaocima grantova fondacija, s ciljem razvoja kvalitetnijih i relevantnijih programa u Bosni i Hercegovini, a u skladu s vrijednostima i principima fondacije 
 • Besplatan pristup za jednog člana ili članicu fondacije na brojnim seminarima i treninzima za fondacije na temu dodjele grantova, jačanja kapaciteta i povećanja transparentnosti i odgovornosti, s domaćim i stranim predavačima i predavačicama 

 

Sistemsko djelovanje na filantropiju u Bosni i Hercegovini

Članstvom u Filantropskom forumu fondacija: 

 • postaje dio jedinstvene platforme koja ujedinjuje kompanije, fondacije i individualne filantrope i filantropkinje, tj. ujedinjuje dobro, a s ciljem izgradnje sistemskog okruženja za efektivnu i efikasnu filantropiju, 
 • doprinosi zagovaračkim aktivnostima na unapređenju ukupnog pravnog i poreskog okvira za filantropiju, 
 • učestvuje u razvoju i provedbi strateških projekata i razvoja standarda transparentnosti i odgovornosti svih aktera filantropske zajednice. 

Sistemsko djelovanje na filantropiju u Bosni i Hercegovini

Članstvom u Filantropskom forumu individualni filantrop ili filantropkinja: 

 • postaje dio jedinstvene platforme koja ujedinjuje kompanije, fondacije i individualne filantrope, tj. ujedinjuje dobro, a s ciljem izgradnje sistemskog okruženja za efektivnu i efikasnu filantropiju, 
 • doprinosi zagovaračkim aktivnostima na unapređenju ukupnog pravnog i poreskog okvira za filantropiju te na taj način olakšava i svoje filantropsko djelovanje, 
 • učestvuje u razvoju i provedbi strateških projekata i razvoja standarda transparentnosti i odgovornosti svih aktera filantropske zajednice čime osigurava da njegove ili njene donacije budu usmjerene ka provjerenim korisnicima sredstava.