NAŠI CILJEVI

Filantropski forum će u opštem interesu razvijati i promovisati filantropiju u našoj državi kroz saradnju aktera iz različitih sektora, u cilju stvaranja održive filantropske zajednice koja doprinosi društvenoj promjeni, a posebno kroz ciljeve:

Jaka filantropska zajednica
Jaka filantropska zajednica

Razvoj jake zajednice neprofitnih, korporativnih, institucionalnih i individualnih filantropa i filantropkinja u našoj državi

Saradnja s drugim udruženjima
Saradnja s drugim udruženjima

Saradnja s drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu

Ostvarivanje saradnje
Ostvarivanje saradnje

Ostvarivanje saradnje i razmjena informacija s istim ili sličnim udruženjima, organima i organizacijama, pravnim licima, institucijama u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja ciljeva Filantropskog foruma u skladu sa Zakonom

Razmjena znanja i informacija
Razmjena znanja i informacija

Unapređenje učinkovitosti i kapaciteta ključnih aktera u oblasti filantropije putem umrežavanja, razmjene znanja i informacija

Unapređenje i sazrijevanje
Unapređenje i sazrijevanje

Doprinos unapređenju i sazrijevanju okruženja pogodnog za razvoj filantropije

Pružanje podrške
Pružanje podrške

Pružanje podrške procesu poboljšanja slike o filantropiji u javnosti u našoj državi

Unapređenje standarda
Unapređenje standarda

Primjena i unapređenje standarda i dobre prakse transparentnosti i odgovornosti među svim članovima i članicama Filantropskog foruma

Mehanizam davanja
Mehanizam davanja

Pružanje podrške razvoju i promociji mehanizma davanja, instrumenata za mjerenje rezultata i utjecaja dobrotvornih davanja

Razvoj ljudskih resursa
Razvoj ljudskih resursa

Pružanje podrške razvoju ljudskih resursa i jačanju organizacionih kapaciteta u filantropskom sektoru kroz treninge, radionice, konferencije i druge aktivnosti