Kompanije prisiljene na uništenje hrane zbog visokih poreza!
25 Juna, 2022

Kompanije prisiljene na uništenje hrane zbog visokih poreza!

Mnoga preduzeća u BiH doniraju hranu javnim kuhinjama i udruženjima koja hranu obezbjeđuju osobama u potrebi, ali bi to činili i više ukoliko bi država kroz poreski sistem stimulirala ovaj vid dobročinstva.

Nažalost, situacija je obrnuta. Prema analizi “Oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a”, u 2020. godini je procijenjena vrijednost uništene hrane iznosila 126,6 miliona KM.

Ovako visoki poreski troškovi su jedan od glavnih razloga zbog kojih se, umjesto doniranja, kompanije odlučuju na uništavanje hrane – kako ne bi ugrozile poslovanje i radna mjesta.

Potrebna je promjena. Oslobađanjem donacija hrane pred istek roka trajanja od plaćanja PDV-a, otvara se mogućnost da se značajan dio hrane koja se sada uništava, usmjeri ka onima kojima je najpotrebnija – bolesnim i starim osobama, višečlanim porodicama i drugim korisnicima koji su prisiljeni da se hrane u javnim, pučkim kuhinjama.

Analizu možete pročitati na: https://lonac.pro/…/oslobadanje-donacija-hrane-pred…

#filantropija #philanthropy #snagalokalnog #USAinBiH #usaidbih #USAID

Komentariši

Your email address will not be published.