Predstavnice i predstavnici kompanija, fondacija i javnih institucija razgovarali o poreskom tretmanu donacija
18 Novembra, 2022

Prvi konsultativni radni sastanak tematskog zagovaračkog tima na temu jačanja korporativne filantropije kroz razvoj praksi finansijskog i nefinansijskog izještavanja kompanija u Bosni i Hercegovini održan je 10. novembra 2022. godine u okviru programa „Pravni okvir za filantropiju“. Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice kompanija i fondacija članica Filantropskog foruma te predstavnici i predstavnice javnog sektora.

Prepoznajući potrebe i probleme kompanija u smislu procedura koje otežavaju davanja, sastanak je organizovan s ciljem procjene stanja, praksi i potreba u pogledu primjene zakona o porezu na dobit, usvojenih na nivou entiteta i Brčko distrikta, koji pružaju mogućnosti smanjenja rashoda do 3% od ukupnih prihoda u tekućoj poreskoj godini za kompanije koje daju donacije.

Kroz konstruktivan razgovor prisutni su razmijenili ideje, kao i prakse kompanija, iznijeli poteškoće s kojima se susreću prilikom doniranja, a koje se tiču brojnih ograničavajućih administrativno-pravnih procedura te dali jasne prijedloge za dalje aktivnosti kojima ćemo se baviti u okviru spomenute tematike. Rezultati sastanka će služiti kao osnova daljnih analitičkih aktivnosti i prijedloga javnih politika koje trebaju olakšati provođenje društveno odgovornih aktivnosti kompanija u BiH.

Program „Pravni okvir za filantropiju“ provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a.

Komentariši

Your email address will not be published.