Elvir Karalić

Elvir Karalić

Elvir Karalić je član Upravnog odbora Filantropskog foruma u BiH i idejni tvorac, osnivač i predsjednik Udruženja POMOZI.BA, jedne od organizacija osnivača Filantropskog foruma. Rođen 06.09.1980. godine u Travniku, Elvir je do 2012. godine obavljao poslove voditelja sektora za prodaju i podršku korisnicima u Air Aba BiH te poslove direktora sektora za podršku korisnicima u kompaniji IZI mobil. Pomozi.ba je osnovao 2012. godine s ciljem da kroz nesebičan humanitarni rad ličnim primjerom pokaže šta znači biti human, ali i potakne druge na humanost, solidarnost i saradnju.

Slobodno možemo reći da je u tome uspio. Elvir Karalić je srce i duša udruženja Pomozi.ba koje je do danas, putem svojih brojnih projekata i humanitarnih akcija za pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, pomoglo oko 1.000.000 ljudi. Zahvaljujući kontinuiranom predanom radu, strateškom razvoju i bezuvjetnoj transparentnosti, Pomozi.ba danas ima ogromno povjerenje BH građana u BiH i inostranstvu, donatora, nevladinih organizacija, vladinih organizacija i institucija.

Pomozi.ba djeluje putem pet ključnih programa u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i šire: Program podrške socio ekonomski ugroženom porodicama; Program podrške osobama s invaliditetom i teško oboljelim osobama; Program podrške migrantima, azilantima i beskućnicima; Program umanjenja posljedica elementarnih nepogoda i Program međunarodne saradnje, a osim četiri ureda u BiH, ima svoje urede u Austriji, Turskoj i Nizozemskoj.

Udruženje je dobitnik brojnih priznanja i nagrada za filantropiju, humanitarni rad i doprinos bosanskohercegovačkom društvu. Sam Elvir Karalić je dobitnik priznanja: “Dobro za filantropiju” – 2015. god. – individualna nagrada Fondacije Mozaik i Agencije MaŠta u okviru EU projekta “SIGN za održivost” – za istaknute filantropske aktivnosti; Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva “Graham Bamford – 2019. god. – za izuzetan doprinos društvu i humanitarni rad; nagrada “Obični heroji” – 2020. god. – priznanje Centra za postkonfliktna istraživanja, za humanitarni rad i izuzetan doprinos bosanskohercegovačkom društvu.