Seid Fijuljanin

Seid Fijuljanin

Seid Fijuljanin je predsjednik Upravnog odbora Filantropskog foruma u BiH i direktor Fondacije Hastor, organizacije koja je nosilac ideje i jedna od osnivača Foruma.

Dugogodišnji je preduzetnik koji je odlučio svoju uspješnu karijeru nastaviti i u neprofitnom sektoru, na čelu najveće obrazovne fondacije u BiH. Seid je iskusni menadžer s vještinama poslovnog i strateškog planiranja, čiju profesionalnu karijeru obilježavaju rani počeci u preduzetništvu, nakon čega je uslijedio profesionalni angažman od strane Evropske komisije u BiH (kasnije Delegacije Evropske unije u BiH). Od 2008. do 2011. godine, Seid je radio kao menadžer i koordinator projekta, a istovremeno je počeo da radi i kao konsultant za razne konsultantske kuće, segment u kojem je aktivan i danas. Seid se 2011. godine pridružio Asocijaciji poslodavaca Bosne i Hercegovine, gdje je do 2013. godine radio kao projekt menadžer, a nakon toga kao voditelj projektnog odjela. Tokom proteklih 10 godina Seid je obavljao poslove u brojnim komisijama na izradi zakona koji se odnose na stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH. Član je više savjetodavnih tijela u vladinim i nevladinim agencijama te upravnih odbora i ekspertskih grupa na projektima Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Doktorant je Univerziteta u Sarajevu (oblast poslovni i projekt menadžment) i postdoktorant Univerziteta u Northamptonu (oblast osiguranje kvaliteta u visokoškolskim ustanovama i poslovnom okruženju). Objavio je više naučnih radova iz oblasti menadžmenta i preduzetništva, a koautor je i dva priručnika iz oblasti preduzetničkog učenja. Seid radi i kao predavač na seminarima, konferencijama i univerzitetima u oblasti menadžmenta, liderstva, preduzetništva i poslovne izvrsnosti.

Tečno govori engleski i njemački jezik i ima osnovno znanje italijanskog jezika.