Adisa Kučuk

Adisa Kučuk

Adisa Kučuk, Magistar prava Univerziteta u Sarajevu, trenutna je predsjednica Upravnog odbora Filantropskog foruma u BiH i član Upravnog odbora Fondacije Hastor, koja je i jedan od osnivača Filantropskog foruma. 

Osim obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Adisa je prošla različite treninge i edukacije, kao i objavila nekoliko stručnih publikacija, pridonoseći zajednici svojim znanjem i iskustvom.

Tokom svoje dvadesetogodišnje karijere, Adisa je stekla bogato radno iskustvo u različitim organizacijama, a trenutno je zaposlena u ASA Prevent grupaciji. Prethodno je obavljala različite funkcije, te je iskustvo stekla kroz bankarski, finansijski i privatni sektor, kao i u pravosudnim i općinskim institucijama.

Njeno angažovanje ne obuhvata samo profesionalnu sferu, već je također aktivna u volonterskim inicijativama, kako kroz vijeća roditelja, tako i kroz rad različitih udruženja i organizacija. Bila je član u više Upravnih odbora u javnim i privatnim institucijama, te sudionikom mnogih incijativa i promjena.