Poreski tretman stipendija – prvi radni sastanak tematskog zagovaračkog tima
01 Augusta, 2023

Prvi konsultativni radni sastanak tematskog zagovaračkog tima na temu poreskog tretmana stipendija – podsticanja ulaganja u ljudski kapital kroz stipendiranje učenika i studenata, kao i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju odraslih, koji je okupio predstavnike kompanija i fondacija članica Filantropskog foruma održan je 13. juna 2023. godine.  

Prisutni su ovom prilikom razgovarali o trenutnim praksama njihovih kompanija i fondacija po pitanju programa stipendiranja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, iznijeli poteškoće s kojima se susreću, kao i moguće preporuke za uvođenje novih rješenja koja će biti motivirajuća iza sve kompanije i fondacije koje u okviru svog djelovanja imaju spomenute programe.

Na osnovu izvršenih analiza institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini i istraživanja na temu poreskog tretmana stipendija, identifikovali smo nekoliko specifičnih tema kroz koje bi se u narednom periodu mogao poboljšati poreski tretman stipendija, a koje uključuju potencijalne izmjene aktuelnog Zakona o porezu na dohodak, poresku stimulaciju kompanija na ulaganje u ljudski kapital odraslih prema primjerima dobre prakse u Evropskoj uniji i sl. 

U drugom dijelu sastanka prisutnima je predstavljen nacrt standarda transparentnosti i odgovornosti organizacija civilnog društva, na kojem je Filantropski forum radio u proteklom periodu u saradnji s Fondacijom tuzlanske zajednice, a u okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost” koji je dio programa „Snaga lokalnog“. Ovim standardima se želi djelovati na jačanje povjerenja javnosti u filantropiju te olakšati sprovođenje filantropskih aktivnosti u našoj državi.  

Program „Pravni okvir za filantropiju“ provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a. 

Komentariši

Your email address will not be published.